Home Voor wie Contact Praktisch
Karen Hallemans
Psychotherapie

Karen Hallemans - 0473/43.03.02                                                                                                                              Webdesign by: EHBO-PC

Informatie over de therapie

Ieder persoon – jong of oud - kan op een moment in de loop van zijn of haar leven een gevoel ervaren dat hij of zij ‘vastzit’, zich niet verder kan ontwikkelen. Onafhankelijk van de leeftijd waarop dit gebeurt, kan dit zich uiten op verschillende vlakken : lichamelijk - buikpijn, spierpijn, hoofdpijn, slaapstoornissen of psychisch -  makkelijk en veel wenen, apathie, agressie, sociaal teruggetrokken gedrag. Vaak is het een combinatie van lichamelijke en psychische klachten.
Op zulke momenten is er sprake van ‘lijden’ en wens je zo snel mogelijk een uitweg, perspectief… Psychotherapie kan je daar dan bij helpen.

Problemen bij jongeren komen vaak tot uiting in schoolse problemen zoals spijbelen, slechte punten, opstandig gedrag, ‘de clown’ uithangen in de klas. Jongeren kunnen zich ook letterlijk ziek voelen van de stress, moeilijk gedrag thuis stellen, met ‘de verkeerde vrienden’ optrekken, emotioneel volledig in de knoop raken, zich thuis en op school gaan terugtrekken, ..

Bij volwassenen zal de omgeving minder snel ingrijpen en is het de persoon zelf die aangeeft niet verder te kunnen.  
Het CLB of huisarts kan je dan in contact brengen met een psychotherapeut.

Een psychotherapeut is iemand die een 4-jarige opleiding heeft gevolgd in een bepaalde psychotherapeutische stroming. Onderzoek heeft uitgewezen dat het niet zozeer de psychotherapeutische stroming zelf is die leidt naar herstel maar dat het vooral het contact is tussen cliënt en psychotherapeut die het herstel positief beïnvloeden.

Je mag van een psychotherapeut verwachten dat die :


een veilig klimaat schept voor jou

oprecht naar je luistert

jouw situatie ten volle probeert te begrijpen zonder oordeel

samen met jou tot een duidelijke hulpvraag komt

oog heeft voor jouw kwaliteiten en valkuilen

jou ondersteunt in de verwerking van vaak zeer gevoelsgeladen thema’s

jou op je eigen tempo op weg helpt naar de best mogelijke verandering

op tijd en stond navraagt hoe jij de therapie ervaart

jou de gepaste doorverwijzing adviseert

Een psychotherapeut heeft beroepsgeheim. Dit wil zeggen dat al wat binnen de 4 muren van een therapieruimte gezegd wordt, vertrouwelijke informatie is en enkel mits toestemming van de cliënt mag gebruikt worden in het kader van herstel. In psychotherapie staat het welzijn – veiligheid - van de cliënt steeds voorop.
Inhoudelijke informatie kan slechts mits toestemming van de cliënt gedeeld worden met anderen.
Het beroepsgeheim wordt enkel verbroken als de veiligheid van de cliënt (minderjarigen én volwassenen) en/of de omgeving in het gedrang is.


Als Gestalttherapeute geef ik aandacht aan de manier waarop jij contact maakt of niet met je omgeving. Van kinds af aan leren we namelijk een manier aan om in de wereld te staan. Op die momenten was dat dan ook een hulpmiddel maar nu kan het zijn dat deze manier niet langer voldoet en je niet langer voldoening geeft. Deze patronen tracht ik in therapie te achterhalen. Samen onderzoeken we hoe je deze oude patronen achter jou kan laten en  op een vrije en open manier de wereld kan aangaan.


Thema’s (alfabetisch)

Een handgreep aan thema’s die in therapie aan bod kunnen komen:


Boosheid

Conflicten

Depressie

Echtscheiding

Emotionele problemen

Faalangst

Familiale moeilijkheden

Grenzen stellen

Hechtingsstoornis

Hoogbegaafdheid

HSP - hooggevoeligheid

Keuzemoeilijkheden

Kind - ouder problemen

Kindermishandeling

Leerproblemen

Midlifecrisis

Opvoedingsproblemen

Psychiatrische problemen

Relatiebreuk verwerken

Rouwverwerking

Schoolmoe

Seksueel misbruik

Stress en spanningen

Traumaverwerking

Verwerking kinder -en jeugdtijd

Weinig zelfvertrouwen

Winterdepressie

Zelfmoordgedachte

Zelfzorg

Zingeving en zingevingsvragen…

Informatie over intelligentieonderzoek

Je kan ook bij me terecht voor intelligentieonderzoek van kinderen en jongeren van 6 jaar tot 18 jaar.

Ik gebruik hiervoor de meest gebruikte intelligentietest, nl. de WISC-R NL.